Բույսերի հիվանդություններ և վնասատուներ 2023, Սեպտեմբեր